Naše služby

Správa bytového fondu zahrnuje

Ekonomickou agendu

a související administrativní, mzdové a právní úkony

Právní servis

související se správou SVJ či BD

Archivaci dokumentů

Technicko – provozní agendu

Účast ve statutárním orgánu

Rozsah poskytovaných služeb správce (a tedy i ceny) je závislý na rozsahu dohodnutých činností ve Smlouvě o zajištění správy domu. Dohodnutý rozsah poskytovaných služeb spojených s bydlením zabezpečuje správce řádně a včas, a to i prostřednictvím třetích osob.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás