Profesionální předseda

Co všechno profesionální předseda zajišťuje?

Správu domu

Správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění

Evidenci vlastníků

Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku

Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků a výborové schůze – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování, zápis z jednání, vedení a archivaci zápisů

Administrativní zajištění

Administrativní zajištění činností statutárního orgánu

Plnění usnesení

Plnění usnesení shromáždění vlastníků

Zpracování finančního plánu

Zpracování finančního plánu oprav a investic

Včasné plnění závazků společenství

Uzavírání smluv

Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním

Informování členů společenství

Informování členů společenství (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění ve společenství a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu

Návrh výše příspěvků

Návrh výše příspěvků na náklady spojené se správou a zálohy na služby, kontrola vyúčtování nákladů

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás