Archivace dokumentů

Archivace dokumentů souvisejících se správou domu

V souladu s platnou legislativou se písemnosti uschovávají takto:

Po dobu 30-ti let

Mzdové listy

Po dobu 5-ti let

Běžné účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy a účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví

Po dobu 10-ti let

Účetní závěrky a výroční zprávy

Po celou dobu trvání SVJ/BD

Technická dokumentace, kontrolní a revizní zprávy, zápisy ze schůzí

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás