Ohlášení pojistné události  Odpovídá někdo za škodu?

  AnoNeČástečně
  Byla událost někým šetřena (policie, hasiči)?

  AnoNe


  Vložte přílohu - pokud máte k dispozici (používejte pouze soubory menší jak 2MB, typ souborů PDF nebo JPG)


  Veškeré pojistné události, které jsou pojištěny přes BYT A SERVIS, musí statutární zástupce SVJ hlásit přes BYT A SERVIS