Technická agenda

Technická agenda

zahrnuje následující oblasti administrativních činností a právních úkonů

Zajišťování provozu

Zajišťování provozu technického zařízení a vybavení domu

Odstranění poruch

Dodavatelské zabezpečení odstranění poruch

Poradenství v oblasti užití energií

Poradenství v oblasti užití energií (teplo, el. energie, plyn, FVE, …)

Zajišťování požárních řádů

Zajišťování služeb

Zajišťování služeb souvisejících s provozem domu

Evidence revizí

Sledování, dodavatelské zabezpečení a vedení evidence periodických povinných revizí, a inspekčních prohlídek

PENB

Poradenství při zajišťování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Zajišťování údržby

Zajišťování údržby a oprav stavebních částí budov

Výměna bytových měřidel

Sledování a dodavatelské zajištění předepsaných výměn bytových měřidel

Hlášení a likvidace

Zajištění hlášení a likvidace pojistných událostí společných částí domu

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás