Užitečné odkazy

Seznam užitečných odkazů

www.pronasdum.cz

Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

akademiebd.cz

Semináře, webináře pro bytové domy.

dpurevit.cz

DPU Revit - Revitalizace a modernizace bytových domů

okolobytu.cz

Diskuzní portál Okolo bytu.

www.scmbd.cz

Svaz českých a moravských bytových družstev.

novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám - dotace pro bytové domy

www.dumplnyuspor.cz

Články, služby, semináře a webináře pro statutární orgány BD a SVJ.

www.zakonyprolidi.cz

Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.