Ceník služeb

Společnost BYT A SERVIS, družstvo Olomouc nabízí svým klientům další služby, které nejsou součástí smlouvy o správě

Za služby pro SVJ/BD si fakturujeme následující poplatky

Zpracování Návrhu na zápis do OR 1.000,- Kč
Zpracování podkladů ke korespondenčnímu hlasování 1.500,- Kč
Zpracování podkladů pro volební korespondenční hlasování i Zpracování návrhu na zápis do OR 2.000,- Kč
Ostatní vícepráce mimo Smlouvu o správě
(zpracování účetnictví, úprava stanov, daň z příjmů PO, atd. …)
500,- Kč/hod

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dále upozorňujeme, že zápis do Obchodního rejstříku je zpoplatněn částkou 2.000,- Kč v kolkových známkách, která Vám bude následně taktéž přefakturována.

Pro vlastníky jsou zpoplatněny tyto úkony (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Vystavení Potvrzení o bezdlužnosti při převodu bytu 300,- Kč
Zpracování rozúčtování při prodeji jednotky 500,- Kč
Pořizování kopií A4 (jednostranně) 5,- Kč/str.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás