Ekonomická agenda

Ekonomická agenda

zahrnuje následující oblasti administrativních činností a právních úkonů

Vedení účetnictví

Spojeného s provozem a správou bytového fondu v rozsahu předepsaném zákonem o účetnictví v platném znění a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období

Evidence plateb

Předepsaná a dohodnutá evidence plateb

Vyúčtování hospodaření domu

Roční vyúčtování hospodaření domu

Zpracování účetní závěrky

Za příslušné období

Evidence vlastníků a uživatelů jednotek

Mzdová agenda

Mzdová agenda související se správou nemovitosti – odměny, DPP, odvody, …

Tvorba předpisů

Tvorba předpisů úhrady za užívání bytu a za poskytované služby

Rozúčtování nákladů

Roční rozúčtování nákladů za služby poskytované s užíváním bytu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy v platném znění

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás