• 413
 • 860
 • 859
 • 858
 • 857

Technická agenda zahrnuje následující oblasti administrativních činností a právních úkonů

 • Zajišťování provozu technického zařízení  a vybavení domu, např. výtahů, společné televizní antény (STA) , společné klimatizace a ventilace, osvětlení, požárního vybavení ,
 • zajišťování služeb souvisejících s provozem domu, např. úklid spol. prostor a okolí domu,  sečení trávy, ořezy stromů a keřů, deratizace, dezinfekce ,
 • zajišťování   údržby a oprav stavebních částí  budov ( střecha, balkony, fasáda, aj., vč. chodníků, čištění  zateplených fasád  budov od mechů a řas,       čištění a opravy okapů , svodů a domovní kanalizace, malování  a výměna podlahových krytin ve společných částech domu, sklenářské práce),
 • dodavatelské zabezpečení odstranění poruch, zejména rozvody tepla, teplé užitkové vody, studené vody, poruch elektrických zařízení společných částí domu,  STA ,zvonků a komunikačních zařízení
 • dodavatelské provedení odsouhlasených  plánovaných běžných oprav a údržby domu
 • objednávání, přejímání a kontrol a větších oprav ve společných částech domu a jeho zařízení
 • sledování , dodavatelské zabezpečení a vedení evidence periodických povinných revizí, odborných prohlídek a zkoušek , které pro vlastníka vyplývají z platných předpisů a norem, např.( revize a kontroly rozvodů plynu, elektřiny,  hromosvodů, domovních kotelen včetně školení obsluh, kontroly  spalinových cest, protipožární zabezpečení domu),
 • sledování a dodavatelské zajištění předepsaných výměn  bytových vodoměrů studené a teplé vody a kalorimetrů,
 • provádění měsíčního hlášení spotřeby TUV dodavateli,
 • vedení evidence spotřeby tepelné energie a TUV,
 • zabezpečování změn a úprav topných režimů tepelných zdrojů,
 • poradenství v oblasti užití energií (teplo, el. energie, plyn),
 • poradenství při zajišťování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB),
 • agenda související s hlášením a likvidací pojistných událostí společných částí domu,
 • zajišťování požárních a domácích řádů.