• 413
  • 860
  • 859
  • 858
  • 857

POPLATKY ZA SLUŽBY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O SPRÁVĚ

Společnost BYT A SERVIS, družstvo Olomouc nabízí svým klientům další služby, které nejsou součástí smlouvy o správě, za tyto služby si Byt a servis, družstvo Olomouc fakturuje následující poplatky:

Zpracování Návrhu na zápis do OR 1.000,- Kč
Zpracování podkladů ke korespondenčnímu hlasování 1.500,- Kč
Zpracování podkladů pro volební korespondenční hlasování i Zpracování návrhu na zápis do OR 2.000,- Kč
Zpracování Přiznání k daní z příjmu PO 1.000,- Kč
Ostatní vícepráce mimo Smlouvu o správě 300,- Kč/hod

Dále upozorňujeme, že zápis do Obchodního rejstříku je zpoplatněn částkou 2.000,- Kč v kolkových známkách, která Vám bude následně taktéž přefakturována.