• 413
 • 860
 • 859
 • 858
 • 857

Správa bytového fondu zahrnuje:

 • Ekonomickou agendu – související administrativní činnost a právní úkony
 • Technicko – provozní agendu
 • Archivaci dokladů
 • Právní poradna k odkupu bytů, technická a právní pomoc při zakládání SVJ, pomoc při zprostředkování financování odkupu bytů a rekonstrukci domu.

Rozsah poskytovaných služeb správce (a tedy i ceny) je závislý na rozsahu dohodnutých činností ve Smlouvě o zajištění správy domu. Dohodnutý rozsah poskytovaných služeb spojených s bydlením zabezpečuje správce řádně a včas a to i cestou či prostřednictvím třetích osob.

Pro výkon správy jsou obvykle nezbytné tyto doklady:

 • stavební dokumentace, změny projektu, plány podle skutečného provedení
 • stavební povolení s vyznačením právní moci
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci, jiná rozhodnutí stavebního úřadu, doklady o schválení modernizací a jiná rozhodnutí stavebního úřadu, doklady o jejich provádění včetně stavebních deníků
 • doklady o vlastnictví k pozemku – nabývací tituly, výpis z evidence nemovitosti
 • pojistná smlouva
 • doklady o provádění revizí

Přesný rozsah uvedených dokladů lze dohodnout individuálně.