Změna rozúčtovací vyhlášky od 1.1.2024

Změny v legislativě od 1.7.2020 a její dopady na SVJ a BD