Aktivní kategorie: Legislativa, Ostatní | Všechny aktuality


Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu “Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023″. https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2023/podprogram-bytove-domy-bez-barier

Evidence skutečných majitelů – aktualizace 14.4.2021

Dnem 1. června 2021 nabude účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.), který nahrazuje úpravu evidence údajů o skutečných majitelích obsaženou v rejstříkovém zákoně (zákon č. 304/2013 Sb.). Nový zákon s sebou přináší mnoho změn a upřesnění, přičemž mimo jiné také v § 7 vyjmenovává právnické osoby, pro které platí, že […]

Právo v roušce

Do současné vlny solidarity se zapojila rovněž skupina právníků a daňových poradců z různých soukromých kanceláří. Díky jejich úsilí je k dispozici na webových stránkách www.pravovrousce.cz  velice přehledný rozcestník odpovědí na nejčastější dotazy. Zdarma jsou ke stažení i potřebné dokumenty. Doporučujeme pro orientaci v základních otázkách na současné problémy.

Směrnice EP a Rady EU o energetické účinnosti – Požadavek dálkového odečtu

Požadavek dálkového odečtu Měření – vytápění, chlazení, teplá voda Od 25.10.2020 musí být všechny nově instalované přístroje dálkově odečitatelné Od 1.1.2027 musí být všechny přístroje dálkově odečitatelné Povinnost implementace do národních právních předpisů do 25/6/2020.   Po vydání prováděcího předpisu budou na těchto stránkách sděleny další informace k vyúčtování vytápění a teplé vody, k jejich […]

Bytové domy bez bariér – rok 2019

MMR s účinností ke dni 5. listopadu 2018 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. MMR s účinností ke dni 7. listopadu 2018 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér. Stejně jako v předchozích letech […]