• 413
 • 860
 • 859
 • 858
 • 857

Máme zkušenost s právní pomocí, kterou poskytujeme nejčastěji v těchto oblastech:

 • právní poradna k odkupu bytů, technická a právní pomoc při zakládání SVJ, pomoc při zprostředkování financování odkupu bytů a rekonstrukci domu
 • nájemní smlouvy včetně výpočtu výše úhrady nájemného a za poskytované služby
 • smlouvy o užívání společných prostor resp. částí domu, společného zařízení včetně dokumentace o stanovení výše poplatků
 • smluvní zajištění energií, médií a služeb
 • likvidace pojistných událostí společných částí a zařízení domu
 • vymáhání náhrady škody způsobené vlastníky jednotek na společných částech a zařízení domu
 • předepsaná a dohodnutá evidence plateb, upomínky, předání podkladů pro soudní vymáhání nejpozději do 60 dnů ode dne splatnosti
 • ostatní právní úkony v souvislosti se správou bytových domů