Změna personálního obsazení pozice “Vedoucí kanceláře”

S platností od 1.1.2019 nastupuje na pozici “Vedoucí kanceláře” paní Ing. Markéta Maršálová. Paní Milada Musilová odchází do důchodu.