Zákon č.163/2020 Sb. – novela zákona č.89/2012 Sb.

Od 1.7.2020 nabývá účinnost novela NOZ – zák. 163/2020. Ke stažení.