Úsporný tarif pro energie

První fáze úsporného tarifu proběhne v říjnu 2022 a ‍příspěvek automaticky získají všechny domácnosti, které ‍využívají elektřinu. Nebudete muset o nic žádat.

Druhá fáze se týká příspěvku z ‍úsporného tarifu pro rok 2023 – aby ho získal, bude muset zákazník (SVJ/BD) předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, (tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení). Přičemž rozhodným dnem pro vznik nároku na tento příspěvek je 30. 9. 2022.

Jakmile distributoři zveřejní detaily k předání informací o počtech bytů (formuláře, způsob předání informací), budeme Vás informovat o dalším postupu.  

Pozn.: SVJ/BD je pro uplatnění příspěvku úsporného tarifu povinno konat jen v případě, že jsou jednotlivé jednotky vytápěny z domovní kotelny či z centrálních tepláren. 
V opačném případě, tedy v případě, že teplo v domě je zajištěno elektrickým či plynovým vytápěním, není nutné cokoli činit. Příspěvek z úsporného tarifu se uplatní u každé domácnosti automaticky, a to v rozsahu spotřeby, kterou přepočtou jednotliví dodavatelé energií automaticky, takže příspěvek se zohlední v ročním vyúčtování či v dané inkasní platbě za rozhodné období.
Odkazy na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou detailní informace, vč. odpovědí na nejčastější otázky k úspornému tarifu.
a odkazy na stránky jednotlivých vybraných dodavatelů: