Směrnice EP a Rady EU o energetické účinnosti – Požadavek dálkového odečtu

Požadavek dálkového odečtu

Měření – vytápění, chlazení, teplá voda

  • Od 25.10.2020 musí být všechny nově instalované přístroje dálkově odečitatelné
  • Od 1.1.2027 musí být všechny přístroje dálkově odečitatelné

Povinnost implementace do národních právních předpisů do 25/6/2020.

 

Po vydání prováděcího předpisu budou na těchto stránkách sděleny další informace k vyúčtování vytápění a teplé vody, k jejich měření a k poskytování informací o jejich spotřebě konečným uživatelům.