Sberbank – výplata vkladů

SBERBANK – výplaty vkladů

Výplata náhrad do pojištěné výše vkladů 100.000 EUR bude zahájena 9.3.2022.

Výplaty budou probíhat prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. v době otvíracích hodin jednotlivých poboček po dobu tří let.

(V Olomouci na pobočce KB, Tř. Svobody 14, Olomouc 779 00, otevírací doba: 9:00-12:00, 13:00-17:00)

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního finančního trhu.

Od okamžiku, kdy Garanční systém začne vyplácet náhrady pohledávek z vkladů prostřednictvím KB, a.s., si můžete svoji náhradu vyzvednout na přepážce určené k výplatě na pobočce KB, Tř. Svobody 14, Olomouc. Zde stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady. Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně (s sebou číslo nového b.ú.).

O výplatu náhrady lze zažádat i korespondenčně – více informací naleznete na https://www.garancnisystem.cz/ziskani-nahrady. 

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZÍSKÁNÍ NÁHRADY

  • Právnická osoba – výpis z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, ne starší než 3 měsíce (originál, úředně ověřenou kopii nebo elektronicky podepsaný) plus relevantní výpis z Evidence skutečných majitelů, a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu). V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele. Jako je jako je výpis z obchodního rejstříku, notářský zápis, výroční zpráva, knihu akcionářů nebo zakladatelskou listinu.
  • Fyzická osoba / občan – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu).
  • Fyzická osoba podnikatel / OSVČ  – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a výpis ze živnostenského rejstříku.
  • V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: https://www.garancnisystem.cz/FAQ-vyplata

Informace Sberbank CZ, a.s. zde (vč. informací o splácení úvěrů): https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky