Převzetí agendy 2022-23

Vážení klienti,

agendu pí. Musilové převzala pí. Machálková ( machalkova@bytaservis.cz ,tel. 585 209 250), agendu pí. Pospíšilové převzala pí. Hajná (hajna@bytaservis.cz, tel. 585 209 247).