Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu “Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023″.

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2023/podprogram-bytove-domy-bez-barier