Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

http://www.bytaservis.cz/download/law/zakonyprolidi_cs_2022_299_v20221008.pdf