Evidence skutečných majitelů

Upozorňujeme na povinnost právnických osob, tedy i BD a SVJ, vést a průběžně zaznamenávat údaje o svém skutečném majiteli dle zákona 253/2008 Sb.. BD by měla návrh podat do 1.1.2019, SVJ do 1.1.2021. Více na https://issm.justice.cz/