Aktivní kategorie: Legislativa, Ostatní | Všechny aktuality


Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu “Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023″. https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2023/podprogram-bytove-domy-bez-barier

Převzetí agendy 2022-23

Vážení klienti, agendu pí. Musilové převzala pí. Machálková ( machalkova@bytaservis.cz ,tel. 585 209 250), agendu pí. Pospíšilové převzala pí. Hajná (hajna@bytaservis.cz, tel. 585 209 247).